Stiftelsen Kyrkliga byggnader för västkustfiskare i utlandet

Under 2012 har Sjömanskyrkan i Skagen bedrivet gudstjänst og morgonbön samt bröllop. Tio präster har frivilligt tjänsgjort i 2 veckor var och har under vistelsen i Skagen bott i en av lägenheternea i prästgården.

Sjömandsprästen i Göteborg Ib tjänsgör 25% for Sjömanskyrkan i Skagen. Ryktet i Sverige sprider sig, at Sjömanskyrkan i Skagen lever vidare och styrs på frivilliga grunde, vilket gör at fler svenskar kommer att besöka Skagen.

Hold bröllop i Skagen, og bruk Sjömanskyrkan i Skagen, samt bröllopsfotograf Vores Store Dag.

bröllop-i-Skagen-bröllopsfotograf-Vores-Store-Dag